இருப்பிட தேர்வு    

முகப்பு
உள்ளே புகல்
புதிய நபர் பதிவு
மறைச்சொல் மறந்துவிட்டதா?
தங்களின் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்

மொழிகள்
  中文(简体)
  English
தமிழ்

Popular Links
Buy Sell Rent House/Property in Singapore very quickly
Buy Phone Card(s) Online With Credit Card/PayPal Payment in Singapore
Buy Flower Bouquet(s) and Gift(s) Online With Credit Card/PayPal Payment in Singapore
Publish Online Classified(s) Advertisement for Free in Singapore
Generate Online Astrology Horoscope Chart Instantly

கருவிகள்


 புதிய நபர் பதிவு

கீழ்கண்ட படிவத்தில் தங்களது விபரங்களை நிரப்பி சமர்ப்பிக்கவும். தங்களது விபரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் மற்றும் தங்களது எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி யாருக்கும் அவை கொடுக்கப்படமாட்டாது.


விபரங்கள் விளக்கம்
ஒன் ஜங்கஷன் அடையாளம் *
* அடையாளம் ஆங்கில எழுத்துகளின் பெரிய சிறிய வித்தியாசத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல.
* அடையாளம் ஆங்கில எழுத்துகள்(a-z), எண்கள்(0-9), புள்ளிகள்(.) மற்றும் ஹைபன்(-) ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கலாம்.
* அடையாளம் குறைந்தபட்சமாக 6 எழுத்துகளையும் அதிகபட்சமாக 15 எழுத்துகளையும் கொண்டிருக்கலாம்.
நபர் பெயர்*
பாலினம்
பிறந்த நாள்   Calendar
தேச அடையாள எண் (NRIC/SSN/FIN)*
[ஆணைகளை நிறைவேற்றும்போது சரிபார்ப்பதற்காக]
திருமண நிலை

  தொடர்புக்கான விபரங்கள்:
விலாசம் வரி 1*
விலாசம் வரி 2
விலாசம் வரி 3
நாடு*
நாட்டின் ஐடிடி எண்
இதன் மதிப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டிற்குறிய ஐடிடி எண்ணால் தானாகவே நிரப்பப்படும்
தொலைபேசி எண்*   
அமைப்பு = +[நாடு எண்][கைத்தொலைபேசி எண்]
    
குறுஞ்செய்தி வழி செய்திகளை பெற விரும்புகிறீர்களா?
இமெயில் விலாசம்*     
இமெயில் வழி செய்திகளை பெற விரும்புகிறீர்களா?

  மேற்படி விபரங்கள்:
குடியுரிமை சான்று விபரம்
கல்வி விபரம்
தொழில் விபரம்
இந்த இணைய தளத்தை பற்றி அறிந்த இடம்*
குறிப்புகள்
பொது மக்கள் பார்வையிட அனுமதி இதை தேர்வு செய்வதன் வாயிலாக, தங்களின் பொது விபரங்களை கீழ்கண்ட தளவிலாசங்களில் பார்வையிட அனைவரும் அனுமதிக்கபடுவார்கள்

கீழ்கண்ட தளவிலாசங்களில் ஏதேனும் சிலவற்றையோ அல்லது அனைத்தையும் தங்களது வியாபார அட்டையில் அச்சிட்டு கொள்ளலாம்

>>>> விலாசங்களின் பட்டியல்

http://www.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://ae.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://au.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://ca.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://cn.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://eu.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://in.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://jp.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://my.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://sg.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://lk.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://th.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}
http://us.1jct.com/{Your ONE JUNCTION ID}

  பாதுகாப்பு விபரங்கள்:
உங்களுடைய ரகசிய கேள்வி*
உங்களுடைய ரகசிய பதில்*
படப்பாதுகாப்பு எழுத்துகள்*
(படத்தில் காணப்படும் எழுத்துகளை கொண்டு பூர்த்தி செய்யவும்)
 

ஆரம்ப நாள் 16-ஜனவரி-2021
இறுதி நாள் 16-ஜனவரி-2022
 
* : இன்றியமையாதது